Aktuelt

Årets KN-dag

Eidsvoll videregående skole har samarbeidet med Kirkens Nødhjelp i 17 år. Elever ved skolen har tidligere år gitt bidrag til Kirkens Nødhjelp for skolebygging og vannboring i Zambia. I år går ditt bidrag til skolemateriell og bolig til lærere ved skolen som er bygget.

Eidsvoll-elever deltar på «Holbergprisen i skolen»

                          Denne uka var det oppstart på forskningsprosjektet «Holbergprisen i skolen» for Eidsvoll vgs’ elever på Vg2 studiespesialisering. Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse innen humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag for elever i den videregående skolen. Det er første gang elever fra Eidsvoll vgs deltar i konkurransen.

Krav om legeerklæring fjernes ut skoleåret 2020/2021

Den midlertidige forskriften om fravær er videreført ut skoleåret 2020/2021. Praksis som ble etablert første gang da forskriften ble vedtatt, opprettholdes. Shutterstock

Nå er skoleruta for 2021 til 2023 vedtatt

Fylkestinget i Viken har vedtatt skoleruta for skolene i Viken for de to neste skoleårene.  Se de nye skolerutene for 2021 til 2023.

Bod og søppelstativer til salgs

Bygg- og anleggsteknikk ved Eidsvoll videregående skole selger boder og søppelstativer som elever i Vg1 har laget i løpet av høsten.      

Treningsledelse i sin favorittidrett

Med egen hest og sykkel sørget elever for at klassekameratene i Vg2 idrettsfag fikk en annerledes økt i treningsledelse. Skoleøkta ble gjennomført utenom skoletid og utenfor skolens område.      

Nå kan foresatte logge seg inn i Visma InSchool

Foresatte kan logge seg inn for å få tilgang til kontaktopplysninger og annen informasjon fra skolen.  

Ingen utenlandsreiser i Viken-skolenes regi ut skoleåret 2020/2021

Viken fylkeskommune har besluttet å forlenge reisestopp for alle reiser til utlandet i skolenes regi, eller som kan knyttes til skolene, ut skoleåret 2020/2021. Ingen utenlandsreiser i skoleregi i Viken fylkeskommune ut skoleåret 2020/2021. Trude Rebecha Levare/Viken fylkeskommune

En dag viet elevdemokratiet

Tirsdag denne uka hadde alle skolens tillitsvalgte elever kursing og møte. Grunnlaget for et aktivt elevdemokrati ved skolen ble dermed lagt.

Informasjon angående busstreiken

Til alle elever: Vi oppfordrer STERKT alle elever til å komme seg på skolen – enten ved hjelp av tog, sykkel eller ved å finne andre løsninger. Dersom dette ikke er mulig, gir eleven beskjed til kontaktlærer. Det forventes at eleven følger det faglærer ber eleven om å gjøre om eleven er hjemme.  

Til toppen