Eidsvoll-elever deltar på «Holbergprisen i skolen»

Klikk for stort bildeLærerne Karoline Rasmussen, Helene Bjørkedal og Jens Ola Lundstad og bibliotekar Julie Holdal Hansen introduserte "Holbergprisen i skolen". Ingvild Berge Askheim / Eidsvoll vgs     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne uka var det oppstart på forskningsprosjektet «Holbergprisen i skolen» for Eidsvoll vgs’ elever på Vg2 studiespesialisering. Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse innen humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag for elever i den videregående skolen. Det er første gang elever fra Eidsvoll vgs deltar i konkurransen.

 Eidsvoll videregående skole er en av 20 skoler i Norge som er trukket ut som deltakere i årets konkurranse. Det overordnede temaet for prosjektet er «Demokrati». Etter oppstarten denne uka skal elevene straks i gang med å utforme en problemstilling og prosjektskisse. I løpet av prosessen vil elevene få veiledning av forskerkontakt Håvard Aaslund som er stipendiat ved OsloMet. Aaslund har vært forskerkontakt i "Holbergprisen i skolen" to ganger før, og er god erfaring med å veilede elever.

Demokrati som tema

Rektor Ingvild Berge Askheim er glad for at elever ved skolen deltar i konkurransen hvor demokrati er det overordnede temaet: - Det forplikter å være elev i grunnlovsbygda. Mitt mål er at elever som går på Eidsvoll videregående skole skal vite litt mer om demokrati enn elever andre steder.

 

Om Holbergprisen i skolen:

En viktig del av Holbergprisens formål er å stimulere barn og unge til å bli interessert i humaniora, samfunnsfag, juss og teologi. Forskningskonkurransen Holbergprisen i skolen er et tiltak for å innfri dette målet. Hvert år inviteres elever ved landets videregående skoler til å gjennomføre et forskningsarbeid med hjelp fra etablerte forskere. Gjennom arbeidet blir de gjort kjent med forskning, aktuelle temaer, spørsmål, vitenskapelige metoder, og ulike utfordringer knyttet til Holbergprisens fagområder. Deltagelse i Holbergprisen i skolen knyttes opp mot læreplanene i skolefagene. Elevene får kjennskap til bruk av historiske kilder, fagbegrep og lærer å skrive en drøftende og argumenterende tekst. Kilde: Holbergprisen.no

Til toppen