Fravær og fraværsregler

Som elev har du møteplikt til alle skoletimer. Å være til stede i timen er viktig for både din og andres læring. Dersom du har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i et fag, kan du miste karakter i faget.

Til toppen