Rektor og skolens ledelse

Rektor

Ingvild Berge Askheim
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder.

Assisterende rektor

Odd Cato Rynning
Rektors stedfortreder. Team studieforberedende, studiespesialiserende og idrettsfag.

Inspektører

Heidi Johansen

Hilde Reh Stensrud

Odd Roger Lundahl

  • Team studieforberedende, studiespesialiserende og idrettsfag.

Nina Hellerud

  • Team studieforberedende, studiespesialiserende og idrettsfag.

Jørgen Neumann

  • Team studieforberedende, studiespesialiserende og idrettsfag.

Trine Andersgaard Gravdal

  • Team yrkesfag, helse og oppvekstfag og elektrofag.

Terje Flatmo

  • Team yrkesfag, bygg- og anleggsteknikk og teknikk og industriell produksjon.

Britt Brendehaug

  • Tilrettelagt opplæring

 

Til toppen